Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Správca osobných údajov

 

Správcom a hlavným spracovateľom osobných údajov je:

 

Intherma, s.r.o.
Kliňanská cesta 565
029 01Námestovo

IČO: 46841954
DIČ: 2023604660

zapísanou v Obchodnom registri:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58322/L

Spracovateľom osobných údajov sú aj:

§  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

(Ďalej len „správca“)

Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

 

1. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť ako Správca plne rešpektuje dôverný charakter Vašich dát, ktoré vypĺňate do formulárov a nám poskytujete. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám

 

2. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania osobných údajov

– adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, príp. Rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

– popisné údaje (napr. Bankové spojenie)

– ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

 

3. Práva dotknutých osôb

Podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite, že nesúhlasí), právo na vymazanie ( právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzenie spracovanie (napr. zneprístupnenie Vami vybraných osobných údajov alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (dáta dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nemožno vyhovieť Vášmu práve na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na správcu pomocou emailu na adresa info@dokonalapivnica.sk, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

4. Rozsah spracovania osobných údajov

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti iba po minimálnu nutnú dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu vzhľadom k účelu ich spracovania, ktorý mi ukladajú zákony (najmä zákon o účtovníctve, aktuálne platný daňový zákon, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie).

Ďalej spracovávame Vaše dáta a osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše dáta bez meškania vyradená zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnenie zmluvy alebo na dodržanie právneho záväzku).

 

5. Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Ak by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás prosím obratom na info@dokonalapivnica.sk  kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

6. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenia spracovania

Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o produktoch a službách našich alebo našich partnerov, zistiť Váš názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na našich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Ak by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého nášho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktný email.

 

7. Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite našej webové stránky, zaznamenajú nami používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z denníka, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

 

8. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory „cookies“ vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.

Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

 

Typ                                         Názov Účel                                                      Expirácie

      Google Analytics       Získanie štatistických informácií Podľa nastavenia prehliadača, popr.do odstránenia

 

9. Oznámené osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením do ankety, vypísania cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené aké údaje a za akým účelom ich poskytujete.

 

10. Vyslovenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronicky využívame technológiu single opt in a aj double opt-in. Technológia Double opt in znamená, že na Vašu e-mailovú adresu zašleme správu, v ktorej celkom jasne a zrozumiteľne uvedieme, za akým účelom osobné údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracovávané (k čomu). V prípade, že si budete priať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v tejto správe a tým urobíte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradené zo spracovania.

 

Toto je vyhlásenie k ochrane osobných údajov, ktoré je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

 

Máte záujem alebo otázky?

Kontaktujte nás!